Mochtar Soemodimedjo

Lahir: 01-07-1941
Meninggal: 14-05-2012