Raden Mas Imam Subono

alias: S Bono Partosanjoyo, S Bono, I Bono
Lahir: 04-01-1948

Data tidak lengkap atau salah?
Bantu kami melengkapi/membenarkan data di laman ini. Kami sangat menghargai setiap data yang Anda bagi dengan kami. Silakan lihat laman Kontribusi untuk keterangan lebih lanjut.

Komentar 1

stripedclaw
2 tahun yang lalu

apakah S. Bono dan Imam Subono orang yang sama? di film Asrama Dara di opening credits tertulis Imam Subono tapi di page ini terhubung dengan tokoh S. Bono…boleh diklarif?

Pemberian komentar tidak diakifkan.