Siti Nursiah

alias: Nurhasanah, Nur Hasanah
Lahir: 16-08-1933