Kota Kasablanka XXI

Jl. Casablanca Kav 88

Harga tiket:

 

Harga tiket:
Senin-Kamis : Rp. 30.000
Jumat : Rp. 35.000
Sabtu/Minggu/Libur : Rp. 40.000
Khusus 3D:
Senin-Kamis : Rp. 30.000
Jumat : Rp. 35.000
Sabtu/Minggu/Libur : Rp. 40.000

 

Senin-Kamis : Rp. 40.000
Jumat : Rp. 50.000
Sabtu/Minggu/Libur :Rp. 60.000

Grup: Cinema 21

Layar dan jumlah tempat duduk
Studio 1...
Studio 2...
Studio 3...
Studio 4...
Studio 5...
Studio 6...