Suzuya Rantau Prapat XXI

Suzuya Rantau Prapat Mal Lt.3 Jln. SM Raja Kab. Labuhan Ratu Sumatera Utara

Harga tiket:

Senin s/d Kamis Rp30.000

Jumat Rp35.000

Sabtu/Minggu/Libur Rp40.000

Grup: Cinema 21

Layar dan jumlah tempat duduk
Studio 1...
Studio 2...
Studio 3...
Studio 4...